เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น